Bouwreizen

PRINCE2 vaardigheidstraining in teamverband met certificering

De Nederlandse beroepsbevolking telt meer dan 130.000 mensen met een PRINCE2® Foundation- en of Practitioner-certificaat. Deze doelgroep geeft veelvuldig aan dat ze behoefte heeft aan korte praktijkstages om PRINCE2 beter te leren begrijpen en toe te passen. Speciaal voor deze doelgroep hebben we een inspirerend, innovatief en duurzaam trainingsconcept ontwikkeld.

Benefits voor uw organisatie

 • Een projectorganisatie met slagkracht en gemotiveerde projectteams.
 • Ingewerkte PRINCE2 teams die in staat zijn om PRINCE2 op maat te maken.
 • Deelnemers weten het onderscheid tussen projectdoel en middel (PRINCE2) te maken.
 • Teams houden de beoogde benefits van projecten voor uw organisatie voor ogen.

Het trainingsprogramma is als volgt georganiseerd

De voorbereiding geschiedt in Nederland:

 • Training en certificering in Nederland.
 • Voorbereiding praktijkopdracht in Nederland (kan bedrijfsspecifiek worden ingevuld).
 • Fondsenwerving en promotiecampagne.

Dit programma duurt één week:

 • Bouw van een school in Kaapstad (met inzet van PRINCE2 projectbeheersing).
 • PRINCE2-workshops met “key stakeholders”.
 • Presentatie uitkomsten aan de Universiteit van Kaapstad.
 • Vrijetijdsprogramma (Robben Eiland, Tafelberg, Kaap de Goede Hoop).

Weer terug in Nederland:

 • Afronding praktijkopdracht.
 • Productie van de film en publicatie verslag.
 • Seminar voor werkgevers en belangstellenden.