Project 2012

Phillipi Children's centre

Achtergrond

In 2008 heeft de Children’s Campaign Trust de leiding genomen over het bestuur van het Phillipi Children’s Centre. De school bestaat al sinds de jaren 50 en heeft dus een lange geschiedenis. In de afgelopen decennia zijn de beschikbare fondsen hoofdzakelijk geïnvesteerd in het onderwijs zelf. Het onderhoud van het gebouw heeft grote achterstand opgelopen. Na analyse is bovendien gebleken dat de omvang van de school onvoldoende is om zelfstandig financieel duurzaam te kunnen zijn. De school bevindt zich in een van de armste en moeilijkste gebieden van Kaapstad. De school verzorgt onderwijs, biedt zorg en maaltijden aan de kinderen. Veel kinderen worden opgehaald en thuisgebracht met een bus van de school.

Redenen

De nood in Phillipi is hoog. Goed onderwijs is van cruciaal belang om deze arme gemeenschap een betere toekomst te bieden. De school moet daarom blijven bestaan. De aanwezigheid van de Children’s Campaign Trust was een belangrijke reden voor SASDI om juist deze school op te nemen in de Starting Chance™ Campaign omdat daarmee de kans op een succesvolle realisatie van een zelfstandige en financieel duurzame school groot is. Bovendien zijn er al diverse partijen betrokken bij het renoveren van de school.

Projectproduct

 • Gerenoveerde school.
 • Uitbreiding van de school.
 • Geoptimaliseerd onderwijs (programma, leraren, accreditatie).
 • Geprofessionaliseerde organisatie, leiderschap en ondernemerschap.

Project Plan

 • Zie bijgevoegde documenten.

Beoogd resultaat en directe benefits

 • De school biedt onderwijs aan 280 kinderen.
 • Maandelijkse overheidstoelage toegenomen met Rand 10.000,-.
 • Door schaalvoordeel ontstaat ruimte voor:
  • Duurzaam onderhoud van de school.
  • Investering in ondernemerschap en leiderschap hoofd van de school.
  • Investering in onderwijsmaterialen en –aanpak.

Alle deelnemers hebben deelgenomen aan de PRINCE2®-training of MSP®training van Global Project Performance. Deze kennis gaan zij nu inzetten om een advies uit te brengen voor het Starting Chance™ Campaign programma van SASDI. Het advies presenteren zijn op zaterdag 5 mei om 11:00 uur aan de universiteit van Kaapstad en op 25 mei in het Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht.

Wilt u erbij zijn? Neem dan contact met ons op!

 • Ans Dielemans – Support Engineer en Opleidingscoördinator @ Philips Healthcare: Waarom zou ik achterover leunen als ik nu een kans krijg om bij te dragen aan het geluk van de kinderen? Ik ga deze uitdaging aan, ook mentaal en fysiek met mezelf.
 • Arjan de Otter – SVO: Natuurlijk helpen, naastenliefde en bijdragen aan een betere wereld. Maar daarnaast lijkt het me ook een fantastische (levens)ervaring.
 • Paul Mooij – Projectcoördinator en Executive Manager @ Premark: Bouwen aan een kans op een betere toekomst.
 • Nicole Das – Programma Secretaris Implementatie @ Post NL: Met mijn kennis en ervaring meebouwen aan de toekomst van kinderen in Zuid Afrika.
 • Constant van Elburg – Team Manager Schade @ Rabobank: De kinderen van deze wereld een kans op een betere toekomst bieden.
 • Wim Visser – Portfolio Manager @ VIP-C: Een wereldervaring op doen en mijn projectmanagementexpertise inzetten voor een betere wereld.
 • Paul ten Donkelaar – Com-Firm: Vanuit mijn organisatie realiseer ik jaarlijks een “Com-Passie” doel. Dit jaar combineer ik dat met het behalen van mijn PRINCE2-certificering.
 • Sandra van Beest – Young professional: Het halen van mijn PRINCE2-certificaat is een belangrijke doelstelling. De training in combinatie met de toepassing op een ontwikkelingsproject trok me over de streep.
 • Viola Bergsma – Sociaal werker in Nederland: Met de reis wil ik graag een basis leggen voor mijn visie om in de toekomst meer scholen te gaan realiseren op het Afrikaanse continent.
 • Hetty Postema-Grooten – Welzijnswerker in Nuenen: Inspiratie en lessen opdoen voor de ontwikkelingsprojecten die ik steun in India.
 • Loek Kornegoor – Event Manager @ Global Project Performance: Met mijn kennis en enthousiasme letterlijk een steentje bijdragen aan een nieuwe start voor de kinderen in Kaapstad.
 • Izabella Postema – Partner @ Global Project Performance: Toen ik in 2009 de kinderen ontmoette van het Mfuleni ECD was ik meteen verkocht en diep onder de indruk. De kinderen kunnen zo blij zijn met zo weinig. Ik wil hen graag helpen!
 • Peter Postema – Directeur @ Global Project Performance: Mijn missie is om de professionalisering van projectmanagement in Nederland en ontwikkelingssamenwerking in Afrika duurzaam te integreren en zo bij te dragen aan een eerlijke verdeling van welvaart in de wereld en gelijke kansen. Ik wil graag meebouwen aan de Global Partnership millenniumdoelstelling van de Verenigde Naties.

Rapportage SASDI benefits review 2013

 • Geplande datum: eind januari 2014.
 • Door: SASDI.
 • Onderwijsresultaten worden gemeten.
 • Financiële resultaten van de school.