Duurzaamheid

Duurzame ontwikkelingssamenwerking voor aantoonbare benefits

Voor mensen die PRINCE2® of MSP®kennen is duurzaamheid een constant aanwezig principe.
Duurzaamheid is ‘hot’. Waarom zou je ergens in investeren wanneer het geen rendement oplevert en niet goed terecht komt. Duurzaamheid is ‘hot’. Maar voor mensen die PRINCE2® of MSP kennen is duurzaamheid een constant aanwezig principe. Centraal in elke investeringsbeslissing staat de Business Case. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Redenen.
 • Overwogen alternatieven (en argumentatie voor het gekozen alternatief).
 • Kosten (investering in het product, geschatte exploitatiekosten, wie betaalt).
 • Doorlooptijd (Project Plan en periode waarover de benefits worden meegewogen).
 • Verwachte meetbare benefits (financieel en niet-financieel).
 • Verwachte disbenefits (als gevolg van de keuze voor het project).
 • Risico’s (geaggregeerd).
 • Investeringsbeoordeling.
Door middel van de bouwreizen naar Kaapstad maken we mensen vertrouwd met deze concepten van PRINCE2 en MSP.

Na afloop van het project

Na afloop van het project (soms al tijdens het project) dient er dan een benefits review te worden uitgevoerd. Daartoe wordt een Benefits Review Plan opgesteld dat vastlegt:

 • Welke benefits er gaan worden gemeten
 • Hoe de benefits gemeten gaan worden en wanneer.
 • Wie verantwoordelijkis voor realisatie van de benefits.
 • Wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de reviews.
 • Hoe de productprestaties worden gemeten, en met name ook onbedoelde neveneffecten (positief of negatief).

De effectieve inzet van deze managementinstrumenten kan een waardevolle bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van projecten en organisaties. In Nederland vinden veel organisaties dit een uitdaging. Het vraagt goed bestuur en discipline om dergelijke standaard werkwijzen in de praktijk te brengen. Door middel van de bouwreizen naar Kaapstad maken we mensen vertrouwd met deze concepten van PRINCE2 en MSP.

Van verder belang is de vraag of internationale ontwikkelingssamenwerking zinvol is of niet. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is al aangetoond dat de wereld veiliger wordt wanneer de welvaart toeneemt. Goede ontwikkelingssamenwerking moet ervoor zorgen dat de balans in het creëren en verdelen van welvaart wordt geharmoniseerd. Zo ontstaat er een betere wereld. Internationale ontwikkelingssamenwerking is alleen gezien het voorgaande al de moeite waard.

In de internationale ontwikkelingssamenwerking is een bijzondere rol weggelegd voor bedrijfsleven en de particuliere sector.
In de internationale ontwikkelingssamenwerking is een bijzondere rol weggelegd voor bedrijfsleven en de particuliere sector. Wanneer internationale ontwikkelingssamenwerking direct aantoonbare waarde toe voegt aan de prestaties en het rendement van organisaties in Nederland, is er een basis gelegd voor duurzame ontwikkeling en continuïteit. En dat is precies wat de Stichting PRINCE2 for Africa Foundation biedt aan sponsors en deelnemers aan de bouwreizen!

Wanneer u participeer in onze steun aan de Starting Chance™ Campaign, dan zullen u en uw teams ervaren dat er geen betere PRINCE2-training bestaat dan de praktijkstages die de Stichting PRINCE2 for Africa Foundation biedt. Bovendien zijn er ruime mogelijkheden om dit ‘alternatief’ kostenneutraal in te vullen wanneer u het vergelijkt met andere trainingsoplossingen in Nederland die vaak duur en minder effectief zijn.