Over ons

If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together. African proverb.


Elk jaar reizen we met een groep project-, programma-, portfoliomanagers naar Kaapstad om in de townships een school te bouwen met behulp van PRINCE2. Voor deelnemers een unieke mogelijkheid om praktische ervaring op te doen met PRINCE2 in teamverband en persoonlijk bij te dragen aan een betere wereld. Voor organisaties de kans om budget voor trainingen, MVO en PR te combineren en zo meer rendement te boeken.

De website www.prince2forafrica.com is eigendom van Global Project Performance. Global Project Performance is ATO (Authorized Training Organization). Global Project Performance is door APMG International geaccrediteerd voor het uitvoeren van onder mee geaccrediteerde PRINCE2®- en MSP® trainingen en het afnemen van de officiële examens. PRINCE2®, MSP® en het Swirl Logo™ zijn geregistreerde handelsmerken van de Cabinet Office. Meer informatie treft u op de PRINCE2 Official Site en de MSP Official Site.

In de Stichting PRINCE2 for Africa Foundation worden geen kosten gemaakt. Alle investeringen in de stichting worden bekostigd door Global Project Performance zonder winstoogmerk. Deelnemers aan bouwreizen betalen hun eigen reiskosten en werven fondsen voor de bouw van de scholen. De stichting maakt het mogelijk om de geldstromen voor de scholen transparant te scheiden van de reguliere activiteiten van Global Project Performance.

Is uw organisatie klaar om PRINCE2-kennis om te zetten in effectieve vaardigheden? Dan helpen wij u graag met professionele PRINCE2-trainingen die kennisontwikkeling, certificering en vaardigheidstraining in teamverband combineren.

Ons ideaal

Ons ideaal is om organisaties en professionals de mogelijkheid te bieden om een persoonlijke en directe bijdrage te leveren aan de realisatie van de VN millenniumdoelen. Dit doen we door het organiseren van een jaarlijkse bouwreis naar Kaapstad waar we gedurende een week meebouwen aan de oplevering een school. Tijdens deze unieke ervaring wordt PRINCE2-kennis omgezet in PRINCE2-vaardigheid. Het resultaat is een ingewerkt projectteam dat geïnspireerd en slagvaardig is.

Dit zijn wij

De realisatie van de projecten in Kaapstad wordt georganiseerd door SASDI. De projectmanagementexpertise en begeleiding in Nederland worden beschikbaar gesteld door Global Project Performance. De investeringen van de sponsoren komen voor 100% terecht waar ze voor bedoeld zijn. De organisatie van de stichting stelt haar tijd en geld volledig vrijwillig beschikbaar.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Bekijk dan de film, neem contact op, of schrijf u in voor de bouwreis 2012.