Nieuws

Wim Visser loodst bouwteam door Dry Run initiatiefase PRINCE2 bouwreis Kaapstad 2013

Wim Visser loodst bouwteam door Dry Run initiatiefase PRINCE2 bouwreis Kaapstad 2013. Op donderdagavond is er bij Regardz La Vie een Dry Run uitgevoerd van de initiatiefase voor de bouwreis naar Kaapstad (19 tot en met 28 april 2013). Deze sessie had tot doel om de deelnemers aan de bouwreis in te werken op hun Project Management Team rollen. http://lnkd.in/ssqij9

Dry Run initiatiefase PRINCE2 bouwreis Kaapstad 2013

Op donderdagavond is er bij Regardz La Vie een Dry Run uitgevoerd van de initiatiefase voor de bouwreis naar Kaapstad die zal plaats vinden van 19 tot en met 28 april 2013. Deze sessie had tot doel om de deelnemers aan de bouwreis in te werken op hun Project Management Team rollen.

Team Manager Learning en Development: leren van ervaring

Binnen de reisorganisatie van de PRINCE2 bouwreis Kaapstad 2013 heeft Wim Visser (P3O Manager bij NS) de rol van Team Manager Learning en Development op zijn schouders genomen. Onderdeel van deze taak is de voorbereiding van de projectbeheersing. Omdat Wim vorig jaar mee is geweest op de bouwreis is hij uitstekend in staat om de projectbeheersing op maat te maken (het principe van Tailoring PRINCE2 to the project environment) en daarin de lessen uit het Lessons Report 2012 te verwerken.

Experimenteren en doorleven Project Management Team rollen

Tijdens de bouwweek krijgt iedere deelnemer gelegenheid om ervaring op te doen met diverse Project Management Team rollen waaronder Team Manager, Project Support, Project Manager en Project Assurance. De mogelijkheid om een PRINCE2 project in een gecontroleerde omgeving in teamverband mee te maken is uniek en van grote waarde.

Werken met PRINCE2 management producten

 

Er worden diverse management producten ontwikkeld waaronder een PID , Work Packages, Team Plannen, Product Descriptions. Er wordt ook gewerkt met een Lessons Log, Risk Register, Quality Register, Issue Register, Configuration Item Records en een Daily Log. Tenslotte zullen deelnemers Checkpoint Reports, Highlight Reports, Issue Reports, Product Status Accounts, Lessons Reports en een End Project Report maken. Het leerproces wordt bewaakt door geaccrediteerde PRINCE2-trainers en geaccrediteerde  PRINCE2-Consultants.

Op maat maken voor de projectomgeving: The Project Wall

Wim heeft een mooi concept ontwikkeld: de zogenaamde “Project Wall”. De belangrijkste overzichten op projectniveau en op teamniveau komen aan een muur te hangen zodat deze voor iedereen zichtbaar zijn. Meer gedetailleerde informatie wordt bijgehouden in een map zodat er altijd kan worden teruggegrepen op historische informatie. Deze is ook nodig om de Lessons Reports op te stellen.

Verslag Dry Run initiatiefase

Tijdens de Dry Run was het eerst even wennen voor de deelnemers die in teams waren onder gebracht. Ze moesten elkaar leren kennen en iemand moest de leiding nemen over het team. Ook was het even worstelen met de PRINCE2-begrippen: hoe zat het ook weer? Met enkele beperkte interventies hadden de teams de smaak te pakken en lag de focus weer waar deze hoort: op de inhoud van het werk dat uitgevoerd moet worden.   Hierbij staan enkele basisvragen centraal zoals:

 • Wat moet er worden opgeleverd (productgerichte aanpak).
 • Wanneer moet dit worden opgeleverd, welke inspanning moet er worden geleverd, welke resources zijn er beschikbaar, in welke volgorde moet het werk worden uitgevoerd (thema Plannen).
 • Aan welke eisen moeten de producten voldoen en wie gaat dat beoordelen en vervolgens goedkeuren (thema Kwaliteit).
 • Waarom is dit project noodzakelijk en wat zijn de verwachte meetbare voordelen (thema Business Case).
 • Wat kan er allemaal anders lopen dat gepland en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de risico’s die worden genomen, de risicobereidheid van de klant niet overschrijden.
 • Wie neemt welke rol op zich en hoe houden we stakeholders goed betrokken en geïnformeerd (thema Organisatie).
 • Hoe gaan we om met wijzigingsverzoeken, afwijkingen van de specificatie en problemen (thema Wijziging).
 • Wanneer moet er worden geëscaleerd en hoe worden de toleranties bepaald (thema Voortgang).

PRINCE2 wordt tijdens de bouwreis gebruikt als een handig instrument om de afspraken binnen het project te verhelderen als basis voor de voortgangsbeheersing en rapportage. Deelnemers leren om de brug te slaan van theorie naar de praktijk.

IPMA-competenties, Belbin en Situationeel Leiderschap

Nu de PRINCE2 projectbeheersing een geïntegreerd onderdeel is geworden van de bouwreizen ontstaat er ruimte om meer aandacht te geven aan de gedragsaspecten en competenties van het projectmanagement. Voor de teamsamenstelling wordt er gebruik gemaakt van de Belbin profielen en Situationeel Leiderschap van Hershey en Blanchard. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren verder voortzetten en ontwikkelen om het unieke trainingsproduct verder te verrijken voor de klanten van Global Project Performance en de supporters van de Stichting PRINCE2 for Africa Foundation.

Doelgroepen bouwreizen

Deelname aan de jaarlijkse bouwreis staat open voor iedereen. Waar gewenst kunnen programma’s op maat worden gemaakt. Tot de doelgroepen worden gerekend:

 • Individuen en bedrijfsteams.
 • ZZP’ers en werkzoekenden: de versterking van het CV met een PRINCE2 of IPMA certificaat, een integrale PRINCE2 projectmanagement ervaring, en actieve betrokkenheid en inzet voor MVO vergroten de kans op werk of een aantrekkelijke klantopdracht.
 • Studenten.
 • Verenigingen.
 • Scholen.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987 of info@globalprojectperformance.com