Gegevens stichting

Uittreksel en statuten gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

De Stichting PRINCE2® for Africa is een non-profit organisatie die beoogt om een bijdrage te leveren aan een betere wereld door middel van fondsenwerving ten behoeve van de bouw van scholen in Afrika. De stichting is onder nummer 54747236 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op www.kvk.nl kunt u het meest recente uittreksel aanvragen. Tevens kunt u de statuten van de stichting opvragen.

ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De ANBI-status voor de stichting is aangevraagd per 28 februari 2012. Formele toekenning van de status wordt verwacht per 28 april 2012. Alle donaties die na 28 februari 2012 zijn gedaan zullen dan door de belangdienst worden behandeld in lijn met de beschikbare belastingfaciliteiten voor met de ANBI-status aangemerkte organisaties.

Bestuur van de Stichting PRINCE2 for Africa Foundation

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, elk met een gezamenlijke bevoegdheid (met andere bestuurder(s), conform de statuten).

  1. Voorzitter: Peter Jan Postema, geboren 4 januari 1968 in Freetown, Sierra Leone.
  2. Secretaris: Jean-Pierre Akkermans, geboren 4 juni 1967 te Eindhoven.
  3. Penningmeester: Iwan Pjotr Wladimir Willemsz, geboren 15 oktober 1967 te Amsterdam.