Archives

maart, 2013

Roeland van der Niet kookt voor kleuters op 26 maart 2013

Op 26 maart 2013 organiseert Roeland van der Niet in samenwerking met Restaurant de Florijn een geheel verzorgde “proef en geniet” avond met als doel om fondsen te werven voor de bouw van een school in Kaapstad. Op 19 april vertrek ik naar Zuid-Afrika om met 27 andere vrijwilligers te bouwen aan een kleuterschool in een van de armste sloppenwijken in Kaapstad. Meer hierover kun je lezen op: http://www.justgiving.nl/nl/pages/1544-roeland-bouwt-een-school-help-mee. bouwreis 2013 stukje diner florijn4pdf

Naast mijn werk in het betalingsverkeer heb ik een passie waar ik te weinig tijd voor heb, maar die ik voor deze gelegenheid weer nieuw leven in ga blazen: koken. In de Florijn heb ik de perfecte partij gevonden om op ambachtelijke wijze en met zoveel mogelijk streekproducten een geheel verzorgde avond te organiseren met lekker eten en drinken, omlijst met aanstekelijke muziek.

De kosten van de gehele avond bedragen € 59,– voor het 4-gangendiner inclusief een amuse, elke gang is voorzien van een bijpassend glas wijn of andere drank. Het doel is om na aftrek van alle kosten minimaal € 35 per persoon over te houden voor het goede doel.

We hopen je graag met collega’s, vrienden of familie te zien op 26 maart, dan sta ik in de Florijn achter het fornuis om voor je te koken. Zou je ons zo spoedig mogelijk willen laten weten of je komt en met hoeveel personen.

Reserveren klik hier of rechtstreeks op roeland@vanderniet.net De deur is geopend vanaf 18:30, aanvang van het diner is ongeveer 19:00

Restaurant de Florijn is gevestigd te Nieuwerbrug, 2 kilometer vanaf afrit 13 Waarder/Nieuwerbrug aan de A12.

Weijland 82, 2415 BD Nieuwerbrug

T +31 (0) 348 68 86 13

Fam. de Vries in de media met bouwreis Kaapstad

Robert, Petra en Thomas de Vries zetten zich dit jaar in voor het realiseren van 2 klaslokalen voor het Phillipi Children’s Centre. De kranten in Veenendaal hebben de waarde van hun initiatief gezien en het opgenomen in de krant. De Stichting PRINCE2 for Africa is zeer verheugd met deze inspirerende deelnemers: vader, moeder en zoon om hun steen bij te dragen aan een betere wereld!

Heeft u ook interesse om een artikel te publiceren in uw krant, binnen uw organisatie of op lokale of regionale televisiezenders? PRINCE2 for Africa brengt u graag in contact met deelnemers die hun verhaal en motivatie met uw publiek willen delen.

Wim Visser loodst bouwteam door Dry Run initiatiefase PRINCE2 bouwreis Kaapstad 2013

Wim Visser loodst bouwteam door Dry Run initiatiefase PRINCE2 bouwreis Kaapstad 2013. Op donderdagavond is er bij Regardz La Vie een Dry Run uitgevoerd van de initiatiefase voor de bouwreis naar Kaapstad (19 tot en met 28 april 2013). Deze sessie had tot doel om de deelnemers aan de bouwreis in te werken op hun Project Management Team rollen. http://lnkd.in/ssqij9

Dry Run initiatiefase PRINCE2 bouwreis Kaapstad 2013

Op donderdagavond is er bij Regardz La Vie een Dry Run uitgevoerd van de initiatiefase voor de bouwreis naar Kaapstad die zal plaats vinden van 19 tot en met 28 april 2013. Deze sessie had tot doel om de deelnemers aan de bouwreis in te werken op hun Project Management Team rollen.

Team Manager Learning en Development: leren van ervaring

Binnen de reisorganisatie van de PRINCE2 bouwreis Kaapstad 2013 heeft Wim Visser (P3O Manager bij NS) de rol van Team Manager Learning en Development op zijn schouders genomen. Onderdeel van deze taak is de voorbereiding van de projectbeheersing. Omdat Wim vorig jaar mee is geweest op de bouwreis is hij uitstekend in staat om de projectbeheersing op maat te maken (het principe van Tailoring PRINCE2 to the project environment) en daarin de lessen uit het Lessons Report 2012 te verwerken.

Experimenteren en doorleven Project Management Team rollen

Tijdens de bouwweek krijgt iedere deelnemer gelegenheid om ervaring op te doen met diverse Project Management Team rollen waaronder Team Manager, Project Support, Project Manager en Project Assurance. De mogelijkheid om een PRINCE2 project in een gecontroleerde omgeving in teamverband mee te maken is uniek en van grote waarde.

Werken met PRINCE2 management producten

 

Er worden diverse management producten ontwikkeld waaronder een PID , Work Packages, Team Plannen, Product Descriptions. Er wordt ook gewerkt met een Lessons Log, Risk Register, Quality Register, Issue Register, Configuration Item Records en een Daily Log. Tenslotte zullen deelnemers Checkpoint Reports, Highlight Reports, Issue Reports, Product Status Accounts, Lessons Reports en een End Project Report maken. Het leerproces wordt bewaakt door geaccrediteerde PRINCE2-trainers en geaccrediteerde  PRINCE2-Consultants.

Op maat maken voor de projectomgeving: The Project Wall

Wim heeft een mooi concept ontwikkeld: de zogenaamde “Project Wall”. De belangrijkste overzichten op projectniveau en op teamniveau komen aan een muur te hangen zodat deze voor iedereen zichtbaar zijn. Meer gedetailleerde informatie wordt bijgehouden in een map zodat er altijd kan worden teruggegrepen op historische informatie. Deze is ook nodig om de Lessons Reports op te stellen.

Verslag Dry Run initiatiefase

Tijdens de Dry Run was het eerst even wennen voor de deelnemers die in teams waren onder gebracht. Ze moesten elkaar leren kennen en iemand moest de leiding nemen over het team. Ook was het even worstelen met de PRINCE2-begrippen: hoe zat het ook weer? Met enkele beperkte interventies hadden de teams de smaak te pakken en lag de focus weer waar deze hoort: op de inhoud van het werk dat uitgevoerd moet worden.   Hierbij staan enkele basisvragen centraal zoals:

 • Wat moet er worden opgeleverd (productgerichte aanpak).
 • Wanneer moet dit worden opgeleverd, welke inspanning moet er worden geleverd, welke resources zijn er beschikbaar, in welke volgorde moet het werk worden uitgevoerd (thema Plannen).
 • Aan welke eisen moeten de producten voldoen en wie gaat dat beoordelen en vervolgens goedkeuren (thema Kwaliteit).
 • Waarom is dit project noodzakelijk en wat zijn de verwachte meetbare voordelen (thema Business Case).
 • Wat kan er allemaal anders lopen dat gepland en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de risico’s die worden genomen, de risicobereidheid van de klant niet overschrijden.
 • Wie neemt welke rol op zich en hoe houden we stakeholders goed betrokken en geïnformeerd (thema Organisatie).
 • Hoe gaan we om met wijzigingsverzoeken, afwijkingen van de specificatie en problemen (thema Wijziging).
 • Wanneer moet er worden geëscaleerd en hoe worden de toleranties bepaald (thema Voortgang).

PRINCE2 wordt tijdens de bouwreis gebruikt als een handig instrument om de afspraken binnen het project te verhelderen als basis voor de voortgangsbeheersing en rapportage. Deelnemers leren om de brug te slaan van theorie naar de praktijk.

IPMA-competenties, Belbin en Situationeel Leiderschap

Nu de PRINCE2 projectbeheersing een geïntegreerd onderdeel is geworden van de bouwreizen ontstaat er ruimte om meer aandacht te geven aan de gedragsaspecten en competenties van het projectmanagement. Voor de teamsamenstelling wordt er gebruik gemaakt van de Belbin profielen en Situationeel Leiderschap van Hershey en Blanchard. Deze ontwikkeling zal zich de komende jaren verder voortzetten en ontwikkelen om het unieke trainingsproduct verder te verrijken voor de klanten van Global Project Performance en de supporters van de Stichting PRINCE2 for Africa Foundation.

Doelgroepen bouwreizen

Deelname aan de jaarlijkse bouwreis staat open voor iedereen. Waar gewenst kunnen programma’s op maat worden gemaakt. Tot de doelgroepen worden gerekend:

 • Individuen en bedrijfsteams.
 • ZZP’ers en werkzoekenden: de versterking van het CV met een PRINCE2 of IPMA certificaat, een integrale PRINCE2 projectmanagement ervaring, en actieve betrokkenheid en inzet voor MVO vergroten de kans op werk of een aantrekkelijke klantopdracht.
 • Studenten.
 • Verenigingen.
 • Scholen.

Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op via 030 22 11 987 of info@globalprojectperformance.com

 

Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis Utrecht

Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis Utrecht besteedt aandacht aan Esther Kolb die deelneemt aan de PRINCE2 bouwreis naar Kaapstad 2013. Ook op de website is het artikel geplaatst.   Esther Kolb is binnen het Diakonessenhuis Utrecht gespecialiseerd in projectmanagement en beleidsmedewerker binnen het Bureau Bestuursondersteuning. http://lnkd.in/aZqbrZ

Persbericht bouwreis 2013

Leren bouwen” en “bouwen om te leren” in de townships van Kaapstad

Van 19 tot en met 28 april 2013 vertrekken 40 Nederlanders met de Stichting PRINCE2® for Africa Foundation naar Kaapstad om daar in één week tijd twee klaslokalen te bouwen voor het Phillipi Children’s. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van de Starting ChanceTM Campaign van SASDI (Southern Africa Sustainable Development Initiative). Dit ambitieuze programma heeft tot doel om 30 scholen in 5 jaar tijd naar een hoger prestatieniveau te leiden zodat jaarlijks 6.000 peuters en kleuters adequaat worden voorbereid op de lagere school.

persbericht maart 2013 stichting prince2 for africa foundation

Meetbare prestatieverbetering

Elke school die opgenomen wordt in het programma ondergaat een uitgebreide nulmeting waarbij het huidige prestatieniveau van alle aspecten van de school in kaart worden gebracht. Prestatiegebieden worden onder gebracht in de volgende categorieën:

1. Het schoolgebouw met alle faciliteiten.

2. De leraren.

3. Het schoolhoofd.

4. Het bestuur.

5. De prestaties van de kinderen.

6. De relatie met de lokale gemeenschap.

De uitgevoerde nulmeting wordt vergeleken met het uiteindelijke gewenste prestatieniveau van de scholen dat nodig is om ervoor te zorgen dat de kinderen goed zijn voorbereid op de lagere school. Op basis van de huidige en gewenste situatie wordt er vastgesteld welke prestatiegebieden binnen de school verder ontwikkeld dienen te worden en wat daarvoor de beste aanpak is. Daarbij vormt een Business Case de basis voor de investeringsbeslissing en de basis om de prestatieverbeteringen na enige tijd te kunnen meten en bevestigen aan investeerders. De ontwikkelingsorganisatie SASDI neemt de taak op zich om ervoor te zorgen dat de aanpassingen van de school worden verankerd en duurzaam leiden tot verbeterde prestaties.

Onderzoek City of Cape Town

Onderzoek van de City of Cape Town heeft aangetoond dat veel maatschappelijke sociaal economische problemen, waaronder misbruik van alcohol en drugs, geweld, werkloosheid, uitval op school, seksueel misbruik en HIV/AIDS mede verband houden de afwezigheid van adequaat voorschools onderwijs. Goed voorschools onderwijs staat aan de basis de ontwikkeling van kinderen tot volwassenen die goed zijn opgeleid, volwaardig kunnen participeren in de maatschappij, en die kunnen voorzien in hun fundamentele basisbehoeften als mens. Deze analyse onderstreept het belang en de reikwijdte van de Starting ChanceTM Campaign van SASDI.

De kracht van SASDI

De kracht van SASDI is dat zij de scholen voor het programma selecteren op basis van al bewezen leiderschapspotentieel. Aanwezigheid van adequaat leiderschap is noodzakelijk om de beoogde veranderingen door te voeren en te borgen. Voor de investeerders in de scholen is het van belang dat de ontwikkelde bezittingen goed worden beheerd en dat deze resulteren in meetbare voordelen voor de kinderen. De integrale aanpak van SASDI heeft zich al bewezen in eerdere projecten heeft zich zo tot een ‘best practice’ ontwikkeld die model staat voor alle 30 scholen van de Starting ChanceTM Campaign.

Een gegarandeerd hoogtepunt in uw jaar

De Stichting PRINCE2 for Africa Foundation organiseert jaarlijks in april een bouwreis naar Kaapstad om daar met de deelnemers een onderdeel van de Starting ChanceTM Campaign persoonlijk te ontwikkelen. Bouwkundige ervaring is daarbij niet nodig. De technische begeleiding van de projecten is in handen van SASDI die deze projecten al tientallen jaren uitvoeren en over uitgebreide ervaring en routines beschikken. Deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om te experimenteren met bouwactiviteiten zoals metselen, timmeren, dakpannen leggen en schilderen. Bovendien is er ook flink wat fysiek werk zoals het maken van cement met de hand en het sjouwen van bakstenen. Voor iedereen die altijd al eens ontwikkelingswerk heeft willen doen, is dit gegarandeerd hoogtepunt in het jaar.

Fondsenwerving

Deelnemers aan de bouwreis nemen allen de uitdaging aan om minimaal € 600,- te werven voor de realisatie van de school. Dit doen zij door het ontplooien van vele en diverse acties waaronder het organiseren van een spinning marathon, deelname aan een modder race, het uitgeven van aandelen voor een moestuin, het organiseren van een benefiet diner of een benefiet concert, collecte onder collega’s, het vragen om steun aan leveranciers of een stichting binnen de eigen organisatie. Zo wordt er in 2013 maar liefst meer dan € 50.000,- bij elkaar gebracht. De fondsen die deelnemers bij elkaar hebben gebracht, komen voor 100% terecht bij de scholen. Deelnemers zien er zelf op toe dat het geld goed terecht komt en rapporteren dit terug aan hun eigen donateurs.

Gebruik PRINCE2

De organisatie van het jaarlijkse project wordt vorm gegeven aan de hand van PRINCE2. PRINCE2 staat voor Projects IN a Controlled Environment en is dé marktstandaard methode voor projectmanagement in Nederland. Maar liefst meer dan 150.000 mensen zijn gecertificeerd op PRINCE2 Foundation- of PRINCE2 Practitioner niveau. Deze aantallen geven aan hoe belangrijk goed projectmanagement is voor organisaties in de private en publieke sector. Steeds meer organisaties vragen ook om deze certificeringen en voor Project Managers is deze zelfs onmisbaar op hun CV.

PRINCE2 leren toepassen in een gecontroleerde omgeving in teamverband op een maatschappelijk project

Tijdens de bouwreis doen deelnemers ervaring op met het toepassen van PRINCE2 in een gecontroleerde omgeving en onder leiding van geregistreerde PRINCE2-trainers. De teams doorlopen een maatschappelijk project van A tot Z en kunnen daarbij verschillende teamrollen op zich nemen waaronder: Project Manager, Project Support, Team Manager en Project Assurance. Mensen leren plannen maken, de voortgang beheersen en rapporteren. Het project wordt afgesloten met een End Project Report aan de University of Cape Town en ervaringen worden gebundeld in een zogenaamde Lessons Report.

Meer kans op werk voor deelnemers door versterking CV en praktijkervaring projectmanagement en MVO

Met de “training on the job” in Kaapstad voorziet PRINCE2® for Africa op unieke wijze in de behoefte van organisaties om de projectmanagementvaardigheden van hun Project Managers en teams te versterken. Deelnemers hebben de mogelijkheid om het officiële PRINCE2 Foundation of Practitioner – certificaat te behalen. Voor werkzoekenden en ZZP’ers is deelname aan de bouwreis een mogelijkheid om hun CV te versterken een daarmee de kans op een baan of een opdracht te vergroten. Tegenwoordig vragen steeds meer organisaties om een PRINCE2-certificaat en praktijk ervaring in projectmanagement. Actieve betrokkenheid en inzet bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is hierbij van extra toegevoegde waarde.

Global Project Performance hoofdsponsor en kennisleverancier

De hoofdsponsor en belangrijkste kennisleverancier van de Stichting PRINCE2® for Africa Foundation is Global Project Performance. Global Project Performance is een gerenommeerde Nederlandse onderneming die organisaties in de publieke en private sector ondersteunt om de beheersing van projecten, programma’s en portfolio’s te versterken. Dit gebeurt door middel van trainingen (PRINCE2®, IPMA , Projectmatig Werken, MS Project, MSP®) implementatiediensten (projectvolwassenheid metingen, implementatiebegeleiding, P3M3®-assessment, begeleide project start-ups) en inhuur (Project Managers, Project Support, Programma Managers, Portfolio Managers). Meer informatie treft u op www.globalprojectperformance.com.

Inzet gedragscompetenties, IPMA en Projectmatig Creëren 

Naast de toepassing van PRINCE2 wordt er tevens gewerkt met gedragscompetenties op basis van IPMA en van Projectmatig Creëren. Voor het samenstellen van complementaire teams wordt bijvoorbeeld onder meer gebruik gemaakt van de rollen van Belbin.

Verbeterde projectprestaties in de Nederlandse werkomgeving

De ervaringen van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat deelnemers na afloop van de reis een stap vooruit maken in het toepassen van PRINCE2 in hun eigen werkomgeving. Ze leren vooral om de brug te slaan van theorie naar hun eigen praktijk en kunnen daarbij putten uit een inspirerende en integrale PRINCE2-ervaring in teamverband en toegepast op een echt en belangrijk maatschappelijk project. Wanneer ze bij hun werk in Nederland tegen knelpunten aanlopen bij het toepassen van PRINCE2 kunnen ze terug grijpen op hun ervaring in Kaapstad. Tijdens de bouwreis raken deelnemers enthousiast over PRINCE2 en worden ze geïnspireerd om in Nederland de handschoen weer goed op te pakken.

Sociaal programma

Tijdens de bouwreis bezoeken deelnemers ook een aantal historische locaties in Kaapstad waaronder Robben Eiland en Kaap de Goede Hoop. Ook wordt de Tafelberg beklommen. Het verblijf, lokaal transport en cultureel sociaal programma worden geregeld door de Stichting PRINCE2® for Africa Foundation.

Doelgroepen deelname

Deelname aan de bouwreis staat open voor diverse doelgroepen:

― Individuen en bedrijfsteams.

― Project Managers en niet-project managers.

― Organisaties die aan team building willen doen.

― Organisaties die leiderschap en verandermanagement vaardigheden willen versterken.

― Verenigingen, scholen, universiteiten en studenten.

― Prive personen en zakelijke markt.

Interesse in deelname?

Hebt u interesse in deelname aan de bouwreis of wilt u samenwerken met de Stichting PRINCE2® for Africa Foundation?

Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stichting: Peter Postema via info@prince2forafrica.com of u kunt bellen met 06 451 353 74.

Wilt u de Starting Chance Campaign steunen? Dan kunt u uw donatie doen ten name van:

Stichting PRINCE2 for Africa Foundation De Bilt Rekeningnummer: NL46 RABO 0302 83 27 42

Na afloop van de reis ontvangt u 3 bijzondere films: één van het project van dit jaar, één van het programma (Starting ChanceTM Campaign) en één van een kleutertje die voor haar nog kleinere broertje moet zorgen. De films zullen ook dit jaar weer worden geproduceerd door Dyzlo Film in Utrecht.