Kick off bouwreis 2013

Afgelopen woensdag is de groep die deelneemt aan de bouwreis 2013 bijeengekomen bij Regardz La Vie in Utrecht om te starten met de voorbereidingen. De reis die zal plaats vinden van 19 tot en met 28 april 2013 geniet grote belangstelling en heeft tot doel om 3 klaslokalen te realiseren. De Stichting PRINCE2 for Africa Foundation heeft zich tot doel gesteld om een bijdrage te leveren van Euro 50.000,-. Tezamen met de bijdrage van de Zuid Afrikaanse overheid en lokale donateurs kan het ambitieuze plan worden gerealiseerd. De uiteindelijke blauwdruk voor de school en het community centre zal naar verwachting halverwege 2014 zijn afgerond. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van de Starting Chance Campaign van SASDI die tot doel heeft om 30 scholen naar een hoger plan te leiden: gebouw, leiderschap, lesprogramma, leraren en governance.

Tijdens de bijeenkomst in Utrecht werd een workshop fondsenwerving verzorg door Arjan den Otter van SVO. Als deelnemer aan de bouwreis 2012 kon hij de ervaringen van de vorige groep delen met de groep van dit jaar. De deelnemers voor 2013 hebben in groepen een aantal initiatieven uitgewerkt die kunnen worden ingezet voor fondsenwerving waaronder crowd sourcing, de organisatie van een concert, verkoop van tweede hands spullen via marktplaats. De organisatie heeft aangeboden om 2 trainingen en 4 workshops te verzorgen voor organisaties, waarvan dan de volledige opbrengst zal gaan naar de school.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 18 december 2012 bij Regardz La Vie om 19:00 uur.