Archives

augustus, 2012

PRINCE2 for Africa going for an Olympic Title

FOR YOUR INFORMATION AND INSPIRATION

Dear friends and supporters of the Starting Chance Campaign en Philippi Children’s Centre,

Your humanitarian achievements in Cape Town, and making the world a better place with PRINCE2, are now officially declared contagious (by myself). Rod Sowden, director of Aspire, has shown a genuine interest in the project every time Izabella and spoke or met with him. Rod is running a renowned project management institute in the United Kingdom. He will also speak on P3M3 (Project, Programme and Portfolio Maturity Model) at our seminar. Rod is lead author of this Cabinet Office (OGC) publication.Rod will send out the enclosed letter to his network today including APM Group: prince2 for africa – an inspirational case study.

Let us hope that some interesting spin off will come from this. It will in any case inspire others to see the potential and opportunities of PRINCE2 as a practical, flexible and effective method to make projects to a success.

I take the opportunity to publicly thank Rod for his interest and support in spreading the good word.

Let us hope that one day we will work together alongside with Project Managers from the United Kingdom to support the Starting Chance Campaign. That would be an awesome and fun experience.

Have a great weekend!

Peter

19 september 2012 Meeting bouwreis 2013 PRINCE2 for Africa

Beste mensen,

LAUNCH BOUWREIS KAAPSTAD 2013: 19 SEPTEMBER REGARDZ LA VIE UTRECHT

Na een indrukwekkende bouwreis in mei 2012 is het eindelijk zover. De vakantie is weer voorbij en de voorbereidingen voor de bouwreis 2013 gaan van start. Op 19 september aanstaande zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden van de PRINCE2 for Africa Foundation voor de bouwreis 2013:

 1. Data bouwreis: 19 tot en met 28 april 2013.
 2. Projectdoelstelling bouwreis: nieuwbouw van 3 klaslokalen voor Phillipi Children’s Centre.
 3. Deelnemers taken: voorbereiding in Nederland, fondsenwerving, bouw van de school, projectmanagement training on the job.
 4. Tijdens de bouwreis gaat u ervaren dat PRINCE2 flexibel en praktisch is en dat het een effectieve methode is om een lerende organisatie te creeren die steeds beter wordt in de toepassing ervan. Projectmanagement is gewoon mensenwerk.
 5. Tijdens de bouwreis 2013 staan ‘transformational leadership’ en ‘duurzaamheid’ centraal in relatie tot PRINCE2.
 6. Tijdens de eerste bijeenkomst krijgt u ook de PRINCE2 instructiefilm te zien van 5 minuten die we inmiddels in onze trainingen gebruiken.
 7. Bekijkt u ook de indrukwekkende sfeerfilm van afgelopen jaar.
 8. Deelnemers: heeft u interesse in ontwikkelingswerk en/of projectmanagement, dan bent u van harte welkom om te participeren.
 9. Deelnemers aan de reis kunnen deelnemen aan een van onze trainingen tegen kostprijs (ongeveer 25% korting afhankelijk van de training).
 10. Kosten ticket in die periode: 1.100,-.
 11. Kosten hotel: 675,-.
 12. Onkosten voor uitstapjes, Robben eiland, Tafelberg, Kaap de Hoede Hoop, autohuur ongeveer 350,-.
 13. Er zijn inmiddels 15 mondelinge toezeggingen gedaan voor deelname aan de reis.
 14. Er is 1 team van een grote Nederlandse organisatie die interesse als team heeft getoond. Ook u kunt meedoen met uw collega’s, vrienden, familie, vereniging.
 15. Het aantal deelnemers is onbeperkt. Op basis van de de interesse zetten we een projectmanagementteam op dat de bouwreis zal begeleiden. Hoe meer mensen mee doen, hoe meer we kunnen bereiken.
 16. De leerpunten van vorig jaar, wat werkte goed en wat is vatbaar voor verbetering, worden meegenomen in de aanpak van dit jaar. Deze zullen worden gepresenteerd tijdens de opstart op 19 september aanstaande.
 17. De film van vorig jaar is ingediend bij het Nederlands filmfestival, nu maar duimen dat deze geselecteerd wordt. Maar anders volgend jaar met u in de hoofdrol.
 18. De data voor de bijeenkomsten van de bouwreis 2013zijn: 19 september, 11 oktober, 21 november, 18 december, 24 januari, 21 februari, 21 maart. In overleg met de deelnemers zal waar nodig het schema worden aangepast.
 19. Naar aanleiding van de bouwreis en het advies van de deelnemers dat werd gepresenteerd aan de University of Cape Town op 5 mei jongstleden, en de gesprekken die daarop zijn gevolgd, heeft het bestuur van SASDI besloten om een volgende stap te zetten met de implementatie van PRINCE2. Samen met het team van Global Project Performance wordt er gewerkt aan een op maat gemaakte aanpak die aansluit bij de context, cultuur en projectvolwassenheid van de organisatie. Tijdens de bouwreis 2013 zullen we met u de proof of concept realiseren. Daarna kan het plan worden opgesteld voor implementatie van PRINCE2 als standaardmethode voor de Starting Chance Campaign.

PRINCE2 RENDEMENT SEMINAR: 18 OKTOBER 2012 GRAND HOTEL KAREL V

De opbrengsten van het seminar komen ten goede aan het Phillipi Children’s Centre.

 1. Tenslotte willen we u erop attent maken dat Global Project Performance op 18 oktober in de middag een PRINCE2 Rendement Seminar organiseert in Grand Hotel Karel V Utrecht.
 2. Sprekers zijn onder meer Stuart Hendry, de oprichter van Southern Africa Sustainable Development Initiative. Hij komt de Starting Chance Campaign presenteren die tot doel heeft om 30 scholen naar een hoger plan te tillen in 5 jaar en zo jaarlijks 5.000 kids een startkans te bieden om te volwaardig participeren in de maatschappij.
 3. Tijdens het seminar staan verandermanagement, leiderschap, vaardigheden, PRINCE2, MSP, MoP en P3M3 op de agenda.
 4. Marianne Bos, hoofd cluster strategisch informatiebeleid binnen de CIO Office van OCW, zal haar sessie wijden aan de inzet van PRINCE2 en MSP binnen de Nederlandse overheid. Daarbij zal met name worden belicht ho de best practices kunnen worden ingezet om vertrouwen te winnen onder stakeholders als randvoorwaarde om strategische projecten en programma’s tot een succes te maken. Tevens zal zij belichten hoe PRINCE2 en MSP vanuit haar eigen team worden geimplementeerd. 
 5. Jass Stacpoole, Senior Project Manager bij Verizon France zal zijn ervaringen delen met PRINCE2 in Frankrijk. PRINCE2 zegt een generieke methode te zijn onafhankelijk van cultuur en geografie. Wat zijn de verschillen tussen PRINCE2 met de Franse slag en PRINCE2 in de polder. En hoe zet Jass MSP en PRINCE2 in voor succesvolle projecten.
 6. Arjan den Otter (hoofd verkoopbinnendienst en deelnemersadministratie SVO) en Joris van den Heuvel (hoofd bedrijfsbureau SVO) zullen met u delen welke veranderstrategieen zij hebben gehanteerd om PRINCE2 als standaardwerkwijze in te voeren op een manier die aansluit bij de projectvolwassenheid en cultuur van de organisatie.
 7. Rod Sowden (Lead Author P3M3) zal in inwijden in de PPM-organisatieontwikkeling met behulp van P3M3 als raamwerk voor het vast stellen van de project-, programma- en portfoliovolwassenheid van organisaties en het ontwikkelen van een roadmap voor ontwikkeling. Tevens zal hij een benchmark presenteren tussen organisaties. Zo krijgt u een goed beeld van waar uw organisatie staat in het projectmanagementlandschap en u krijgt handvatten en nieuwe inspiratie voor verbeterinitiatieven.
 8. Bij deelname aan dit seminar krijgt u onder meer een voucher voor gratis deelname aan onze MSP en MoP overview training van een ochtend die plaats zal vinden in Utrecht. Deze voucher mag worden doorgegeven aan collega of relatie. Voordeel is dat onder meer dat het seminar kan worden verantwoord als training. Wiltu daarna de volledige cursus volgen, dan krijgt u in ieder geval 10% korting.
 9. Deelname aan het seminar dat plaats zal vinden bij Grand Hotel  Karel V in Utrecht kost 295,-.
 10. Na aftrek van de kosten zullen alle opbrengsten ten goede komen aan het Phillipi Children’s Centre.
 11. We hopen met het seminar minimaal 20.000,- bij elkaar te brengen.
 12. Kent u mensen in uw organisatie die interesse hebben in de genoemde onderwerpen? Stuurt u dan deze informatie door. Ze zijn zeer welkom.
 13. Inschrijven kan via: http://www.globalprojectperformance.com/NL/inschrijven.php. Er zijn 100 plaatsen beschikbaar.

We hopen u te treffen op 19 september aanstaande. U kunt uw deelname bevestigen via info@prince2forafrica.com.

Heeft u vragen, of wilt u weten hoe we het programma optimaal kunnen laten aansluiten op uw specifieke wensen of die van uw organisatie? Bel gerust: 06 451 353 74 of 030 22 11 125.

Met vriendelijke groet,

STICHTING PRINCE2 FOR AFRICA FOUNDATION

Peter Postema

Voorzitter – 06 451 353 74